Auteur / admin

  Berichten laden...
 • ‘Zet ook de knop om’

  In een nieuwe campagne voor energiebesparing adviseert de overheid de thermostaat niet hoger te zetten dan 19 graden. Thuis én op kantoor. De overheid gaat zelf het goede voorbeeld geven, in een paar honderd Rijkskantoren gaat de verwarming twee graden omlaag. Daarnaast reserveert het Rijk de komende jaren 4 miljard euro subsidie voor de isolatie…
 • ‘je kent de weg’

  Er worden rapporten vol geschreven over de noodzaak iets te doen aan de klimaatverandering. Iets te doen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat we nu iets moeten doen. Alleen, met het schrijven van rapporten komen we er niet.  We moeten echt in actie komen. Neem zelf het heft…
 • ‘Nederlandse CO2-uitstoot moet veel verder omlaag’

  Nederland moet de nationale klimaatdoelstelling voor 2030 ophogen van 49 procent naar 55 procent CO2-vermindering ten opzichte van 1990. Dat zegt Ed Nijpels in Nieuwsuur. Als voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord bewaakt Nijpels de uitvoering van het klimaatakkoord. Later dit jaar komt er een nieuwe Europese klimaatwet waarin staat dat de Europese Unie als geheel…
 • Minder CO2-uitstoot in coronatijd, maar toch haalt kabinet Urgenda-doelstelling niet

  De Urgenda-doelstelling om een kwart minder CO2 uit te stoten, wordt niet gehaald. Volgens voorlopige cijfers van het CBS was de uitstoot vorig jaar 24,5 procent minder. Het RIVM komt later dit jaar met de precieze cijfers, maar waarschijnlijk blijkt ook dan dat het kabinet het Urgenda-doel niet haalt. Door de coronacrisis was er vorig…
 • ‘Huizen aardgasvrij maken is complex en kost ook meer dan verwacht’

  Voor het eerst is gedetailleerd gekeken naar de kostenkant van de proeven met het aardgasvrij maken van wijken. Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) becijfert dat het een gemiddelde investering vergt van 40.000 euro per woning om een huis van het gas te halen. Meer dan de helft van die investering is niet terug…
 • Persbericht shirtOn

  Tijdens de tweede dag van de klimattop die in Nederland wordt gehouden, hebben wij 'officieel' Stichting shirtOn gelanceerd. Daartoe hebben we onderstaande persbericht rondgestuurd.     PERSBERICHT Stichting shirtOn start beweging tegen klimaatverandering Met een extra T-shirt verwarm je jezelf en beperk je de opwarming van de aarde Heilig Landstichting, 26 januari 2021 - ShirtOn…
 • Het is nog niet te laat voor het klimaat

  Waarom ik hoop blijf houden De klimaatverandering is volop gaande, maar Heleen de Coninck ziet nog mogelijkheden de opwarming af te remmen. De slechtnieuwsberichten buitelden over elkaar heen het afgelopen jaar, en niet alleen over corona en de economie. We zien de klimaatverandering al een tijdje vol in het gezicht. Het ene na het andere…
 • Kritiek beleggers op grote CO2-uitstoters.

  Klimaatrisico industrie 36 grote industriële bedrijven moeten hun klimaatrisico’s doorrekenen, vinden investeerders. Ze dreigen met ingrijpen. Institutionele beleggers hebben 36 grote Europese CO2-uitstoters maandag per brief opgeroepen om klimaatrisico’s expliciet mee te rekenen in hun financiële rapportages. De investeerders, waaronder de Nederlandse fondsen Robeco, Aegon en MN, schrijven dat ze in het uiterste geval hun…
 • Klimaatdoel 2030 ver weg, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving.

  De afgesproken reductie van broeikasgassen met 49 procent wordt met het huidige beleid niet gehaald, stelt kabinetsadviseur het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet-Rutte III haalt het eigen klimaatdoel voor 2030 bij lange na niet. Dat jaar zou de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent moeten zijn gedaald, beloofde het kabinet bij zijn aantreden in…
 • Europees Parlement wil 60% CO2-reductie voor 2030

  Op woensdag 7 oktober stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor het verhogen van het emissiereductiedoel voor 2030 naar 60 procent. Die ambitie is hoger dan wat de Europese Commissie onlangs voorstelde en zal zonder twijfel op weerstand stuiten bij een groot aantal lidstaten. Het 2030-doel is het gevoeligste punt in de ‘klimaatwet’ die…