Europees Parlement wil 60% CO2-reductie voor 2030

Op woensdag 7 oktober stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor het verhogen van het emissiereductiedoel voor 2030 naar 60 procent. Die ambitie is hoger dan wat de Europese Commissie onlangs voorstelde en zal zonder twijfel op weerstand stuiten bij een groot aantal lidstaten.

Het 2030-doel is het gevoeligste punt in de ‘klimaatwet’ die dit najaar met raketsnelheid door de Europese lidstaten en het Europees Parlement moet worden aangenomen. In die wet legt de EU juridisch vast in 2050 CO2-neutraal te zijn – een doelstelling waarover lidstaten het vorig jaar al eens werden. Daarnaast moet in de wet ook een ‘tussendoel’ komen, om te zorgen dat er voldoende druk komt te staan op het verminderen van de uitstoot.

Op basis van een uitgebreide effectrapportage presenteerde de Europese Commissie begin september haar inzet: een emissiereductie van 55 procent voor 2030. Maar hoe hoog de lat daadwerkelijk gelegd wordt, hangt af van onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement, die dit najaar gevoerd gaan worden.

Er wordt dus wel veel gesproken over het verminderen van de uitstoot van CO2.

Nu de uitvoering nog.

shirtOn