Vragen?

Antwoord op al jouw vragen

Heb je nog vragen over het doel van shirtOn, de T-shirts of over de invloed van CO2 op de opwarming van de aarde?

Op deze pagina proberen wij een antwoord te geven op deze vragen.
En staat er iets niet bij dat je zou willen weten, neem dan CONTACT met ons op.

 

CO2 en het klimaat

Wat is CO2?

Een andere naam voor CO2 is koolstofdioxide. Koolstofdioxide wordt gevormd bij de volledige verbranding van koolstof of koolstofhoudende verbindingen (olie, kolen, gas). Te hoge concentraties koolstofdioxide heeft een negatief effect op het milieu. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering.

Tijdens het verbrandingsproces zorgt zuurstof voor een optimale verbranding en koolstofmonoxide ontstaat als er te weinig zuurstof is. Bij een volledige verbranding van koolstofhoudende stoffen reageert de koolstof (C) met zuurstof (O2) en wordt koolstofdioxide (CO2) gevormd.

CO2 kan uit de lucht worden gehaald door bomen. Bomen zetten CO2 om in zuurstof en biomassa.


Is CO2 schadelijk?

De hoeveelheid CO2 die in de lucht is de afgelopen 150 jaar flink toegenomen. Dat komt door menselijke activiteiten. Vooral als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden ontstaat er veel CO2 .

De uitstoot van CO2  is schadelijk voor het milieu. CO2  geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde leidt nu al tot smelten van ijs op de noord- en zuidpool. Het waterniveau zal oplopen, klimaten veranderen en het weer wordt extremer. Dit zijn allemaal gevolgen van de uitstoot van CO2 . Daarom is CO2  reductie erg belangrijk.

Vergeleken met de rest van de wereld loopt Nederland achter met de reductie van CO2 . De uitstoot van andere gassen zoals methaan, lachgas en fluor loopt sterk terug, maar het terugdringen van de uitstoot van CO2  gaat te langzaam. Koolstofdioxide is goed voor 85% van alle broeikasgassen.
Het is dus belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden.

In Europa is sinds 1990 sprake van een daling van de CO2 -uitstoot van 21%. In Nederland is de uitstoot echter met 2 procent toegenomen.


Waarom moeten wij de uitstoot van CO2 verminderen?

In 2016 heeft Nederland het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Dit akkoord gaat per 2020 in. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2  moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen.

Nederland streeft naar 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.

Nederland heeft de volgende klimaatdoelen:

A.
Nederland wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen,  hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt.

B.
In 2050 moet de CO2-uitstoot met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Het is duidelijk dat Nederland grote moeite heeft om de klimaatdoelstellingen te halen.


Wat is stikstof?

Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. Stikstofoxiden zijn stoffen die verzuring van het milieu veroorzaken, onder andere zure regen. Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier en ook voor plantengroei. Een voorbeeld om stikstofuitstoot te verminderen is de katalysator voor de uitlaat van auto’s (auto’s stoten stikstofoxiden en CO2 uit). Ook industriële processen passen dergelijke maatregelen toe.

Stikstofverbindingen worden bijzonder veel toegepast. Ammoniumverbindingen en nitraten zijn belangrijke kunstmeststoffen. Er ontstaat dus veel stikstof in de landbouw. Een veelvoorkomende stikstofverbinding is ammoniak dat in de ontlasting van vee zit. De stikstof in de (kunst)mest verdampt in de lucht en slaat dan neer in natuurgebieden of sijpelt via de bodem en het grondwater weg uit landbouwgebied.

Het bijzondere van stikstof is dat het noodzakelijk is voor elk organisme om te overleven. Maar zodra er ‘te veel’ van is brengt het onze leefomgeving in gevaar.


Wat is de stikstofcrisis?

De stikstofcrisis ontstond in 2019 in Nederland toen de vergunningsaanvragen van naar schatting 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd.

De crisis ontstond toen op 29 mei 2019 de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000-gebieden veroorzaakten.

De Raad stelde vast dat in de vergunningprocedure een ecologische toets ontbrak, die nodig zou zijn om het effect van de beloofde maatregelen, ter compensatie van de stikstofuitstoot, te bevestigen.

Een direct gevolg was dat bouwvergunningen niet langer verleend konden worden op basis van PAS.


Wat betekent de uitspraak in de zaak Urgenda?

De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 bevestigd dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

Ook in het hoger beroep in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de rechter het vonnis bevestigd. De uitspraak is hiermee onherroepelijk geworden. Zoals het kabinet eerder heeft aangegeven, blijft het sturen op 25% minder uitstoot van broeikasgassen per eind 2020.


duurzaam

Kunnen we niet beter alle huizen isoleren?

Natuurlijk is het een goed idee om je huis te isoleren.

Maar besef, de helft van de woningen in Nederland is van voor 1975 en niet of nauwelijks geïsoleerd.
Het na-isoleren van deze woningen kost tussen de €40.000 en €50.000 per stuk (bron Serlé TNO).

Nederland kent 7.7 miljoen huishoudens en woningen. De investering die nodig is om de oudere helft van de voorraad na te isoleren bedraagt circa €150.000.000.000 (honderdvijftig miljard euro). En dan is er nog steeds sprake van een oude woning…

We hebben het dus over een gigantische investering.


 

Waarom vooral je lichaam verwarmen?

Iedereen heeft een ingebouwde kachel met een temperatuur van 37 graden.

De temperatuur van de omgeving is altijd lager dan de temperatuur die ons lichaam produceert. Dus geeft ons lichaam warmte af aan de omgeving en atmosfeer. Als het koud is trekken we kleren aan die ervoor zorgen dat de warmte die ons lichaam produceert niet verloren gaat.

Isolatie van je lichaam is efficiënter dan het verwarmen van de ruimte waarin je bent. Een verwarmingstoestel moet de hele ruimte / een grotere oppervlakte verwarmen om tot hetzelfde resultaat te komen.

Wat kun je besparen als je de verwarming lager zet?

Als je de verwarming één graad lager zet, bespaar je ongeveer 7% energie en CO2.

Als iedereen dat doet, besparen we dagelijks:

  • 3,3 miljoen m3 gas
  • € 2.000.000,– aan energie kosten
  • 6.300.000 kilo CO2

Als iedereen dat een stookseizoen lang doet, besparen we:

  • 530 miljoen m3 gas
  • € 350.000.000,– aan energie kosten
  • 1.000.000.000 kilo CO2

 


shirtOn

No time to waste?

Om de opwarming van de aarde te stoppen moet wij NU over gaan tot actie.  En de vraag daarbij is: wat kunnen wij zelf doen en wat is snel te realiseren?

Ons idee:

  • Zet de thermostaat van je centrale verwarming met minimaal één graad omlaag.
  • Draag een extra T-shirt = shirtOn.

Met iedere graad die je de verwarming lager zet bespaar je ongeveer 7% aan energie. Daarmee dring je meteen de uitstoot van CO2 terug.


 

Wat wil shirtOn uitstralen?

ShirtOn heeft een positieve uitstraling.  Het wil uitstralen dat het cool, hip, vet, sexy is om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.  Mensen moeten er trots op zijn een shirt van shirtOn te dragen. Het moet vanzelfsprekend zijn om een T-shirt van shirtOn te dragen, om de temperatuur omlaag te draaien, om de uitstoot van CO2 te verminderen. 


Op wie richt shirtOn zich?

ShirtOn richt zich op iedereen die zich zorgen maakt om onze planeet en die de uitstoot van CO2 wilt verminderen. Van de schoolgaande jeugd tot en met de bewuste oudere. En het mooie is: je hebt hiervoor geen grote investering nodig.


Hoe kan ik zien dat een shirt van shirtOn is?

Het beeldmerk van shirtOn is op ieder shirt duidelijk zichtbaar.

 

shirtOn-knop

 

En ook als je het T-shirt onder een blouse of trui draagt kun je door de meegeleverde button of pin laten zien dat jij jouw eigen bijdrage wilt leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Iedereen met een T-shirt van shirtOn is daarom een ambassadeur van het idee dat iedereen zelf kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.


 

Wat betekent het beeldmerk van shirtOn?

Het beeldmerk van shirtOn is een verwijzing naar het internationale aan/uit symbool.

shirtOn-logo

 

Hiermee geven wij aan dat jij zelf kunt bepalen of je de verwarming een paar graden lager zet en of je zo mee wilt helpen om de uitstoot van CO2 te verminderen.


 

Wie zijn de mensen achter shirtOn?

ShirtOn is een stichting opgericht door de mensen van Architecten van Mourik en KEK dnl. Wij zochten een middel om op een makkelijke manier bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Want wij merken in onze dagelijkse praktijk hoe moeilijk het is/zal zijn om alle huizen in Nederland te isoleren en te verduurzamen.

Met een T-shirt van shirtOn kunnen wij op een makkelijke en laagdrempelige manier bijdragen aan een schonere wereld!

Kijk HIER voor meer informatie over de stichting shirtOn.


Waarom is shirtOn een stichting?

ShirtOn is een stichting omdat wij geen geld willen verdienen met dit initiatief. Wij willen de aarde een beetje beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Alle opbrengsten uit de verkoop van onze T-shirts besteden wij aan projecten die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2.


 

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de verkoop van de T-shirts?

Een belangrijk deel van de opbrengst van de verkoop van de T-shirts zal worden gebruikt om projecten en instellingen te ondersteunen die zich bezighouden met de reductie van de uitstoot van CO2.

Wij willen onderwijs- en voorlichtingsprojecten mogelijk maken en financieel ondersteunen die zich richten op het belang van het terugdringen van de uitstoot aan CO2. Ook zullen wij projecten en organisaties ondersteunen die bomen planten en bossen aanleggen.


 

katoen

Hoe duurzaam is een shirt van shirtOn?

Een T-shirt van shirtOn is gemaakt van verantwoord textiel van biologische katoen. Het shirt dient als een extra verwarmende laag. Daardoor kan de temperatuur in huis, kantoor of school met minimaal 1 graad lager worden gezet. Door het verlagen van deze temperatuur kan de uitstoot van CO2 flink worden verminderd.

Een T-shirt van shirtOn is een basic kledingstuk, niet gebonden aan enige vorm van mode. Dus vele jaren te dragen en alleen daarom al duurzaam. Een T-shirt van shirtOn is als een 2de huid die je ‘natuurlijk’ iedere dag weer aandoet.

De katoenen T-shirts van shirtOn zijn gecertificeerd met erkende labels die allemaal streven het milieu te verbeteren, eerlijke handel te waarborgen en armoede te bestrijden.

global_organic_textile_standard

GOTS

GOTS is een internationale norm voor kleding en textiel. GOTS-producten bevatten altijd biologisch katoen en gerecycled polyester. GOTS stelt hoge eisen aan stof, kwaliteit, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Afgezien hiervan garandeert GOTS ook volledige traceerbaarheid in de productieketen.

OEKO-TEX-NIEUW

OEKO-TEX

Oeko-Tex is een symbool dat aangeeft dat het kledingstuk geen schadelijke chemicaliën bevat. Het garandeert dat het product voldoet aan REACH en voldoet aan de normen die vallen onder de chemische regelgeving van de Europese Unie.

Wil je weten wat deze en alle andere keurmerken betekenen, kijk dan hier.


 

Wat is Bio-katoen?

Een katoenen T-shirt van shirtOn is gemaakt van katoen dat is geteeld volgens de Global Organic Textile Standard (GOTS).
Dit is een internationaal keurmerk voor biologische textiel. Het garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier gebeurt, met aanvullende kwaliteitseisen voor de producten. De normen zijn van toepassing op de hele keten (niet in de landbouwfase) vanaf de oogst van de grondstoffen tot aan de etikettering. Zo borgt het label een eerlijk en geloofwaardig product voor de eindgebruiker.


Wat is de (milieu)impact van de textielindustrie?

De textielindustrie heeft een gigantische, negatieve impact op de natuur.  Je kunt daarbij denken aan:

Klimaat
Bij de productie van materialen komen al snel veel broeikasgassen vrij (door het gebruik van fossiele brandstoffen). Hiermee draagt de productie bij aan de opwarming van de aarde.

 

Landverbruik
Voor sommige materialen is heel veel land nodig. Land dat ook anders gebruikt zou kunnen worden, zoals het verbouwen van voedsel voor de plaatselijke bevolking. Dit land wordt door het hevige (en vaak chemische) verbruik extreem uitgeput.

 

Waterverbruik
De katoenteelt is alleen al verantwoordelijk voor ruim 2,5 van het wereldwijde waterverbruik. Voor het maken van een spijkerbroek heb je alleen al ongeveer 10.000 liter water nodig en voor een T-shirt 2.700 liter.  De katoenteeelt vindt dan ook nog vaak plaats in een gebied waar al een schaarste aan water is.

 

Grondstoffenverbruik
Ook wordt er een enorme hoeveelheid kostbare fossiele grondstoffen verbruikt, zoals aardolie, kolen en aardgas. Ze worden in het materiaal zelf verwerkt (zoals aardolie in synthetische stoffen) en de fabrieken draaien er vaak op. Deze grondstoffen beginnen nu langzaam op te raken.

 

Gif
Voor de productie van de meeste kledingmaterialen worden veel chemicaliën gebruikt.  Zo is de katoenteelt verantwoordelijk voor 25% van het wereldwijde insecticidengebruik.  Eén spijkerbroek alleen al bevat 325 gram pesticiden. Deze pesticiden worden niet allen gebruikt bij het verbouwen van de grondstof, maar ook tijdens het verven van de stof.  Dat is enorm schadelijk; zowel voor het milieu als voor de mensen die ermee werken.

 

Plastic soep
Synthetische materialen zijn niet biologisch afbreekbaar en dragen dus ernstig bij aan de snelgroeiende plastic soep. Omdat het goedkoop is, wordt synthetische kleding nog steeds op zeer grote schaal geproduceerd.