Over ons

stichting shirtOn

ShirtOn is een stichting die op een positieve, laagdrempelige manier de schadelijke uitstoot van CO2 in Nederland wil verlagen. Wij doen dit o.a. door het verkopen van T-shirts met een boodschap waardoor mensen zich ervan bewust worden dat als je de verwarming één graad lager zet, je energie bespaart en de uitstoot van CO2 terugdringt. Met de opbrengst van de verkoop ondersteunen wij allerlei projecten die de opwarming van de aarde willen afremmen en stoppen. Denk daarbij aan onderwijsprogramma’s voor basisscholen en het planten van bomen.

bestuur

Het bestuur van stichting shirtOn bestaat uit de volgende personen:

 • Piet Grouls, voorzitter
 • Dorothé Derks, penningmeester/secretaris
 • Jos Kramer, bestuurslid

Het bestuur ontvangt, afgezien van een bescheiden reiskostenvergoeding, geen beloning voor haar werkzaamheden.

beleidsplan / manifest

Het bestuur heeft haar doelstellingen vastgelegd in een manifest. Dit manifest kunt u HIER downloaden.

ANBI

Stichting shirtOn heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst ons beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn hierdoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en erfenissen. Uw financiële ondersteuning komt daarom geheel ten goede aan de doelstellingen van stichting shirtOn: het terugdringen van de uitstoot aan CO2.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 8618.20.307

Schenken met belastingvoordeel

Dat wij een ANBI-status hebben, is ook voordelig voor u als donateur. Onder bepaalde voorwaarde kunt u uw giften aan stichting shirtOn aftrekken van de belasting.

Uw gift is aftrekbaar wanneer:

 • Het gaat om giften aan instellingen van algemeen belang (zoals stichting shirtOn).
 • Het totaal van alle giften (u mag giften aan stichting shirtOn en andere goede doelen combineren) in één belastingjaar tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen bedraagt.
 • Het totaalbedrag van alle giften samen minimaal € 60,- bedraagt.

Als u uw gift vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, is deze zelfs volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Kijk voor meer informatie over het voordeel van het doneren aan een goed doel met een ANBI-status, op de site van de Belastingdienst.

gegevens

Het gegevens van stichting shirtOn zijn:

stichting shirtOn
Carmelweg 13
6564 AH  Heilig Landstichting


   • info@shirton.nl
   • www.shirton.nl

   • Bankrekening: NL63 TRIO 0320.1189.83
   • KvK: 80839231
   • RSIN: 8618.20.307